Projekt "Disquss"

Tytuł projektu: "DISQUSS"
Metody sugerowania podpowiedzi zapytań dla wyszukiwania w dużych pół-ustrukturyzowanych tekstowo-grafowych zbiorach danych przy użyciu technik dywersyfikacji, analizy logów oraz rangowych modeli uczenia maszynowego.

Zespół:
dr Fabrizio Silvestri, dr Ralf Schenkel, Steffen Metzger, dr Franco Nardini, Cristina Muntean, Prof. Stan Matwin, Mateusz Chochół (admin), Grzegorz Sobczak, Krzysztof Mioduszewski, dr Marcin Sydow (kierownik).

Grant:Polish National Science Centre grant 2012/07/B/ST6/01239

Wersja robocza on-line dema iQbees

Publikacje związane z realizacją projektu:

 1. S. Metzger, R. Schenkel, M. Sydow "QBEES: query-by-example entity search in semantic knowledge graphs based on maximal aspects, diversity-awareness and relaxation" Journal of Intelligent Information Systems (on-line), pp. 1-34, doi:10.1007/s10844-017-0443-x, Open Access, issn=1573-7675, Springer, 2017 [pdf][bibtex]
 2. M.Sydow, G.Sobczak, R.Schenkel, K.Mioduszewski "iQbees: Interactive Query-by-example Entity Search in Semantic Knowledge Graphs" (Proc. of the FedCSiS AAIA 2016 Conference), Annals of Computer Science and Information Systems, volume 8, doi:10.15439/978-83-60810-90-3, issn: 2300-5963, isbn: 978-83-60810-90-3, 2016 [bibtex]
 3. M. Kłopotek, S. Wierzchoń, P. Borkowski, M. Sydow "Applications of Discrete Dirichlet Problem to Semi-supervised community Detection by Label Propagation" Proc. of ENIC 2016 Conference, (to appear), 2016
 4. G. Sobczak, M. Chochół, R. Schenkel, M. Sydow "iQbees: Towards Interactive Semantic Entity Search Based on Maximal Aspects" Proc. of ISMIS 2015 (22nd Int. Symp. on Meth. for Intell. Sys.), Found. of Intel. Sys., 10.1007/978-3-319-25252-0_28, Vol. 9384, pp. 259-264 ISBN: 978-3-319-25251-3 ISSN: 0302-9743 LNAI/Springer, 2015 [bibitex]
 5. M. Sydow, C. Muntean, F. Nardini, S. Matwin, F. Silvestri "MUSETS: Diversity-aware Web Query Suggestions for Shortening User Sessions" Proc. of ISMIS 2015 (22nd Int. Symp. on Meth. for Intell. Sys.), Found. of Intel. Sys., 10.1007/978-3-319-25252-0_26, Vol. 9384, pp. 237-247 ISBN: 978-3-319-25251-3 ISSN: 0302-9743 LNAI/Springer, 2015 [bibtex]
 6. M.Sydow "Towards Integrity in Diversity-aware Small Set Selection and Visualisation Tasks" Proceedings of the KDIR 2014 Conference, pp. 480-484, DOI: 10.5220/0005159904800484, ISBN 978-989-758-048-2, SCITEPRESS 2014 [pdf][bibtex]
 7. S.Metzger, R.Schenkel, M.Sydow "Aspect-based Similar Entity Search in Semantic Knowledge Graphs with Diversity-awareness and Relaxation" Proceedings of the IEEE/WIC/ACM WI-IAT 2014 (International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology), pp. 60-69, ISBN 978-1-4799-4143-8, DOI 10.1109/WI-IAT.2014.17, IEEE Computer Society, 2014 [bibtex]
 8. M.Sydow "Improved Approximation Guarantee for Max Sum Diversification with Parameterised Triangle Inequality" Proc. of ISMIS'14 Conference, LNAI vol. 8502, pp.554-559, ISBN 978-3-319-08325-4, LNAI/Springer, 2014 [bibtex]
 9. M.Sydow "Approximation Guarantees for Max Sum and Max Min Facility Dispersion with Parameterised Triangle Inequality and Applications in Result Diversification" (extended journal version) Mathematica Applicanda Vol. 42(2), (on-line version): DOI: 10.14708/ma.v42i0.547, Print ISSN: 1730-2668; On line ISSN: 2299-4009, 2014 [pdf][bibtex]
 10. C.I.Muntean, F.M.Nardini, F.Silvestri, M.Sydow "Learning to Shorten Query Sessions" Proc. of the 22nd International WWW Conference WWW 2013, ISBN 978-1-4503-2038-2, pp. 131--132, 2013 [pdf][bibtex]
 11. S.Metzger, R.Schenkel, M.Sydow "QBEES: Query by Entity Examples" Proc. of 22nd ACM Conference of Information and Knowledge Management CIKM 2013, pp. 1829-1832, ISBN 978-1-4503-2263-8, ACM 2013 [bibtex]


Pozostałe publikacje: http://www.pjwstk.edu.pl/~msyd/publications.html
Link do strony lustrzanej: http://webmining.pjwstk.edu.pl/disqussPL.html